• 2007
  • ARCH. MED. SąD. KRYM., 2007, LVII, 1-171
Spis treści

Zofia Gronowska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska str.6-10
Niepełnosprawność, a całkowita niezdolność do pracy
Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Mariusz Kobek, Agnieszka Nowak str.11-18
Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych z następową szkodą żółciową w przypadkach cholecystektomii metodą laparoskopową: błąd medyczny techniczny czy niepowodzenie lecznicze. Ocena sądowo-lekarska wybranych przypadków
Tadeusz Kaczmarek, Jerzy T. Marcinkowski str.19-23
Czy całkowita utrata zdolności do pracy zarobkowej może oznaczać równocześnie zachowanie zdolności do zarobkowania w ponad 100%?
Tadeusz Kaczmarek, Jerzy T. Marcinkowski str.24-27
Jak interpretować pojęcie częściowej niezdolności do pracy?
Tadeusz Kaczmarek, Jerzy T. Marcinkowski str.28-33
Standardy orzecznicze w ocenie niezdolności do pracy
Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg str.34-41
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o unieważnienie testamentu. Cz. I. Charakterystyka materiału badawczego. Charakterystyka testatorów
Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg str.42-48
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o unieważnienie testamentu. Cz. II. Wnioski końcowe opinii. Jakość dokumentacji lekarskiej. Ocena zeznań świadków
Piotr Kowalski, Elżbieta Skupień str.49-52
Częściowa niezdolność do pracy jako czynnik jatrogenny,wyzwalający marginalizację społeczną
Piotr Kowalski, Elżbieta Skupień str.53-57
Dysfunkcjonalność obowiązujących norm procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu – problem adekwatnego oszacowania
Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg, Tadeusz Kaczmarek str.58-61
Dochodzenie uszczerbku na zdrowiu za stres psychiczny spowodowany nagłą śmiercią bliskiej osoby wskutek wypadku – analiza przypadków
Jerzy T. Marcinkowski, Tadeusz Kaczmarek, Aneta Klimberg str.62-66
Kierowca a padaczka
Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec str.67-71
Możliwość oceny wysokości uszczerbku na zdrowiu w przypadkach przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu „b” i „c” ze zmianami narządowymi pozawątrobowymi
Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Agnieszka Nowak, Mariusz Kobek str.72-77
Nagły zgon sercowy – problemy w opiniowaniu sądowo-lekarskim dla potrzeb cywilnych i odszkodowawczych
Czesław Chowaniec, Christian Jabłoński, Mariusz Kobek, Małgorzata Chowaniec str.78-80
Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jako konsekwencja błędu organizacyjnego – analiza przypadku
Janusz Pałka, Waldemar Truszkiewicz str.81-84
Zakażenia szpitalne jako przyczyna cywilnych roszczeń pacjentów
Jacek Romankow, Andrzej K. Hyżyk str.85-88
Ergonomiczno-higieniczne uwarunkowania pracy w zakresie dozoru
Jacek Romankow str.89-94
Orzekanie zawodowe pracowników pozyskania i obróbki drewna
Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Agnieszka Nowak, Christian Jabłoński str.95-100
Ryzyko zagrożenia błędem medycznym w dni wolne od pracy na podstawie analizy materiału aktowego Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach w latach 2000-2005
Christian Jabłoński, Czesław Chowaniec, Mariusz Kobek, Dorota Kowalczyk-Jabłońska str.101-103
Trudności opiniodawcze w ocenie pourazowych zaburzeń neuropsychiatrycznych dla potrzeb postępowania karnego i cywilno-odszkodowawczego
Waldemar Truszkiewicz, Janusz Pałka, Paweł Maciejczak str.104-110
Opinia biegłego sądowego w procesach cywilnych, z punktu widzenia pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego
Czesław Chowaniec, Agnieszka Nowak, Christian Jabłoński, Stanisława Neniczka str.111-114
Trwałe, istotne zeszpecenie – uwagi o możliwości weryfikacji kryteriów w opiniowaniu sądowo-lekarskim w sprawach karnych i cywilno-odszkodowawczych
Czesław Żaba, Zbigniew Żaba, Paweł Świderski, Aneta Klimberg, Jerzy T. Marcinkowski, Zygmunt Przybylski str.115-117
Błędy diagnostyczne w urazach głowy
Czesław Żaba, Zbigniew Żaba, Aneta Klimberg, Paweł Świderski str.118-121
Diagnostyka zakażeń hiv w świetle przepisów prawnych
Czesław Żaba, Paweł Świderski, Zbigniew Żaba, Aneta Klimberg, Zygmunt Przybylski str.122-127
Leczenie na podstawie zgody pacjenta – kontrowersje, wątpliwości, niejasności
Czesław Żaba, Zbigniew Żaba, Maciej Orłowski, Aneta Klimberg, Paweł Świderski str.128-133
Prawno-medyczne problemy udzielania pierwszej pomocy
Czesław Żaba, Zbigniew Żaba, Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg str.134-137
Przediagnozowanie w rozpoznawaniu obrażeń czaszkowo-mózgowych jako błąd diagnostyczny
Czesław Żaba, Paweł Świderski, Zbigniew Żaba, Aneta Klimberg, Zygmunt Przybylski str.138-143
Zgoda Świadków Jehowy na leczenie preparatami krwi – aspekty prawne i etyczne
Tomasz Zyss str.144-152
Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych
Tomasz Zyss, Joanna Boroń, Robert T. Hese str.153-158
Problemy orzecznicze związane z tzw. rentą socjalną, czyli o błędzie leżącym u podstaw koncepcji tego rozwiązania orzeczniczego
Tomasz Zyss, Robert T. Hese, Andrzej Zięba, Joanna Boroń str.159-171
Próba stworzenia spójnych zaleceń orzeczniczych w przypadku zespołu psychoorganicznego, w przebiegu którego dochodzi do ujawnienia się deficytu intelektualnego

Print