• 2016
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2016;LXVI(4):211-308
Spis treści

 

Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Karolina Filimoniuk, Urszula Cwalina, Anna Niemcunowicz-Janica str. 211-219
Analiza śmiertelnych obrażeń postrzałowych w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 1964–2015
Tomasz Konopka, Filip Bolechała, Marcin Strona, Paweł Kopacz str. 220-234
Zabójstwa z rozkawałkowaniem zwłok w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie
Pradeep K. Mishra, Rashmi Kulkarni, Mandar R. Sane, Ajit Deshpande, Manish Kushwah str. 235-243
Zatrucia – badanie wielokierunkowe
Katarzyna Skonieczna, Jan Styczyński, Anna Krenska, Mariusz Wysocki, Aneta Jakubowska, Tomasz Grzybowski str. 244-254
Izolacja RNA z krwi zabezpieczonej na kartach FTA – zastosowanie w genetyce klinicznej i sądowej
Magdalena Kwiatkowska, Małgorzata Brzozowska, Mieszko Olczak, Sylwia Tarka str. 255-261
Uszkodzenie pnia ramienno-głowowego w przebiegu zabiegu przezskórnej tracheotomii
Grzegorz Teresiński str. 262-304
Polska medycyna sądowa A.D. 2016 – raport konsultanta krajowego
Krystian Rygol str. 305-306
Sprawozdanie z 95. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin w Heidelbergu w Niemczech
Krzysztof Woźniak str. 307-308
Sprawozdanie redaktora naczelnego „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” za okres od 11 września 2013 r. do 13 września 2016 r., przedstawione na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

Print