Elżbieta Bloch-Bogusławska1, Ewa Pufal1, Bogusław Sygit2, Teresa Nowacka1

Śmiertelne wypadki przy pracy jako wynik braku lub nienależytej kontroli pracowników (doniesienie z badań)


1 Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka

2 Z Zakładu Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik: prof. dr hab. B. Sygit


Z analizy dostępnych danych statystycznych, jak i z badań naukowych wynika, że wypadki przy pracy mają najczęściej charakter nieprzestępczy, ale są efektem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności czy zachowania zawinionego przez ofiarę wypadku. Analiza dokumentacji z lat 1982-2007 Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM w Bydgoszczy pozwoliła autorom na przedstawienie obrazu tego zjawiska w regionie bydgoskim. Prześledzono ogółem 12 500 spraw, wśród których stwierdzono 175 wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Ocenie poddano rodzaj wypadków oraz stan trzeźwości ofiar tych wypadków.

Słowa kluczowe: wypadki przy pracy

Pełna wersja w .pdf (64kB)

Print