Patrycja Daca, Marta Mielnik, Urszula Rogalla, Katarzyna Skonieczna, Katarzyna Linkowska, Tomasz Grzybowski

Zastosowanie reakcji minisekwencjonowania do oznaczania przynależności haplogrupowej mitochondrialnego DNA


Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania polimorfizmem jednonukleotydowym (ang. Single Nucleotide Polymorphisms – SNPs) mitochondrialnego DNA (mtDNA), nie tylko w badaniach populacyjnych, ale również w genetyce sądowej. Ciągły rozwój technik biologii molekularnej oraz powiększający się zasób wiedzy filogenetycznej umożliwiają coraz szybsze i dokładniejsze oznaczanie dużej liczby SNPs w obrębie genomu mitochondrialnego. Spośród technik stosowanych do analizy SNPs na szczególną uwagę zasługuje metoda minisekwencjonowania. Z uwagi na wysoką czułość tej metody i szybkość wykonywanych nią oznaczeń, jest ona coraz częściej stosowana w laboratoriach genetyczno-sądowych na całym świecie. Niniejsza praca stanowi przegląd istniejących systemów minisekwencjonowania stosowanych do oznaczania przynależności haplogrupowej mtDNA z populacji Europy, Azji wschodniej oraz u rdzennych Amerykanów.

Słowa kluczowe: mitochondrialny DNA, filogeografia, polimorfizmy jednonukleotydowe, minisekwencjonowanie

Pełna wersja w .pdf (102kB)

Print