Elżbieta Bloch-Bogusławska 1, Bogusław Sygit 2

Ocena stanu zdrowia, a typowanie sprawcy przestępstwa


1 Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka

2 Z Zakładu Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik: prof. dr hab. B. Sygit


W literaturze kryminalistycznej już niejednokrotnie poruszano zagadnienia typowania sprawcy przestępstwa. Wnioskowanie o stanie zdrowia fizycznego lub psychofizycznego nieznanego sprawcy przestępstwa może znacząco przyspieszyć jego identyfikację. W tym celu wykorzystywano nie tylko badania serologiczne, ale również i bakteriologiczne. Ogromny postęp w naukach przyrodniczych wskazuje na możliwość wykorzystania badań genetycznych do określenia stanu zdrowia sprawcy przestępstwa.

Słowa kluczowe: zdrowie, przestępstwo, identyfikacja

Pełna wersja w .pdf (50kB)

Print