Jarosław Bednarek

Metody oceny wieku w chwili śmierci w oparciu o histomorfometrię istoty zbitej tkanki kostnej


Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


Praca przedstawia różne możliwości oceny wieku w chwili śmierci w oparciu o badania histomorfometryczne istoty zbitej tkanki kostnej. Omówiono najważniejsze metody badań oraz występujące pomiędzy nimi różnice. Analiza piśmiennictwa poświęconego temu zagadnieniu wykazała, że istnieje szereg czynników mających istotny wpływ na rzetelność i dokładność stosowanych metod. Czynniki te to przede wszystkim genetyczna zmienność międzyosobnicza, choroby, urazy i obciążenia mechaniczne. Różnice w dokładności metod oceny wieku wynikać mogą również ze zmienności międzypopulacyjnej lub być konsekwencją problemów metodycznych. Pomimo tego odpowiednio przeprowadzona analiza histomorfometryczna szkieletu stanowi pełnowartościowe narzędzie do oceny wieku w chwili śmierci, zwłaszcza wtedy gdy badania dotyczą szkieletów niekompletnych lub znacznie rozkawałkowanych.

Słowa kluczowe: ocena wieku, histomorfometria, żebra

Pełna wersja w .pdf (410kB)

Print