Anita Gałęska-Śliwka1, Karol Śliwka2

Zgoda małoletniego na udział w eksperymencie medycznym


1 Z Zakładu Podstaw Prawa Medycznego UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. B. Sygit

2 Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


Zgoda pacjenta jest jednym z najczęściej analizowanych zagadnień z zakresu prawa medycznego. Pomimo to często konkretne przypadki udzielanych zgód są sprzeczne z obowiązującym prawem. Jednym z najtrudniejszych zagadnień związanych z tematem świadomej zgody jest zgoda małoletniego na udział w eksperymencie medycznym.

Słowa kluczowe: zgoda pacjenta, małoletni pacjent

Pełna wersja w .pdf (51kB)

Print