• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2009 arrow nr 4

4_2009b
Sebastian Rojek, Małgorzata Kłys, Tomasz Konopka

Zastosowanie analizy wybranych substancji psychoaktywnych we włosach dla celów opiniowania sądowo-lekarskiego Część I. Analiza segmentowa włosów w przypadkach śmiertelnych zatruć opioidami i amfetaminami


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Kłys


Inspiracją do podjęcia badań eksperymentalnych w temacie niniejszej pracy stała się konieczność standaryzacji procedur i metod analitycznych stosowanych w analizie włosów, w aspekcie retrospektywnej oceny zażywania rozmaitych ksenobiotyków. Głównym celem pracy było opracowanie autorskich procedur chemiczno-toksykologicznych analizy substancji psychoaktywnych we włosach w dwóch podstawowych grupach środków uzależniających: opioidów (morfiny, 6-monoacetylomorfiny, kodeiny) i amfetamin (amfetaminy, metamfetaminy, MDA, MDMA, MDEA) oraz ich weryfikacja w toksykologicznej praktyce medyczno-sądowej, obejmującej opiniowanie w grupie przypadków zmarłych wskutek zatrucia substancjami psychoaktywnymi w aspekcie przyczyny śmierci. Do oznaczania opioidów i amfetamin w tle matrycy biologicznej włosów zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną z tandemową spektrometrią mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (HPLC-APCI-MS--MS). W grupie zatruć śmiertelnych „polską heroiną” analiza segmentowa włosów przypadków zatruć potwierdziła przede wszystkim profil uzależnień typu opiatowego bądź mieszanego opiatowo-amfetaminowego, charakteryzującego polską narkomanię, wskazując na obecność tych ksenobiotyków w badanych segmentach włosów w okresie poprzedzającym zgon.

Pełna wersja w .pdf (147kB)

Słowa kluczowe: segmentowa analiza włosów, substancje psychoaktywne, HPLCAPCI- MS-MS, opiniowanie sądowo-lekarskie
 
designed by PixelThemes.com