• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 3_2006g

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt

Zawał serca jako wypadek przy pracy w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 2000-2004


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

UMK w Toruniu

Kierownik: prof. dr hab. med. Karol Śliwka


Zawałem serca określa się martwicę skrzepową mięśnia sercowego powstałą na podłożu niedokrwienia. Najczęstszą przyczyną zawału serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Do martwicy mięśnia sercowego dojść może również w sytuacjach nagłego, zwiększonego zapotrzebowania na tlen związanego z nadmiernym wysiłkiem fizycznym lub psychicznym. Celem niniejszej pracy była analiza spraw opiniowanych w tutejszym Zakładzie dotyczących przypadków wystąpienia zawału mięśnia sercowego w miejscu pracy w latach 2000-2004. Analizowano akta 12 spraw z powództwa cywilnego o odszkodowanie, opiniowanych w tutejszym Zakładzie w latach 2000- -2004, gdzie zawał serca wystąpił w czasie wykonywanej pracy zawodowej. W większości przypadków (11) stwierdzono, że wykonywane w dniu wystąpienia zawału czynności służbowe nie spełniały kryteriów wypadku przy pracy, a decydujący wpływ na wystąpienie martwicy mięśnia sercowego miała przyczyna wewnętrzna. W 1 przypadku, gdzie praca zawodowa wykonywana była w trudnych warunkach pogodowych, wymagała dużego wysiłku fizycznego i związana była z dużym stresem psychicznym i wielogodzinnym brakiem możliwości odpoczynku, uznano, że warunki pracy miały istotny wpływ na wystąpienie zawału serca. Opiniowanie w analizowanych przypadkach stanowiło duży problem orzeczniczy. W aktualnie obowiązującym prawodawstwie brak jest bowiem dokładnych wytycznych określających kryteria wypadku przy pracy.

Słowa kluczowe: zawał serca, wypadek przy pracy

Pełna wersja w .pdf (471kB)
 
designed by PixelThemes.com