• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 3_2006d

Elżbieta Bloch-Bogusławska

Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez fenylefrynę (PHE) z równoczesnym zastosowaniem inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS), cyklazy guanylanowej (CG) i cyklooxygenazy (COX). Cz. II


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMK w Toruniu CM w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. Karol Śliwka


Badania na perfundowanych fenylefryną (PHE) tętnicach ogonowych szczura przeprowadzano w 4 grupach czasowych. W celu wyjaśnienia wpływu czasu zgonu na biochemiczne mechanizmy warunkujące funkcjonowanie receptorów metabotropowych zastosowano równocześnie inhibitory NO-syntazy (NOS), cyklazy guanylanowej (CG) i cyklooxygenazy (COX). Badania wykazały, że zastosowanie inhibitora syntazy NO wpływa na poprawę reaktywności tętnic p.m. co wskazuje na utrzymywanie się endogennej syntezy NO po śmierci. Również zastosowanie inhibitora cyklazy guanylanowej (CG) wpływa na poprawę reaktywności tętnic i wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Ca2+. Efektu wzrostu reaktywności tętnic nie obserwowano w badaniach z zastosowaniem inhibitora cyklooxygenazy (COX).

Słowa kluczowe: czas zgonu, NOS, CG, CO

Pełna wersja w .pdf (528kB)
 
designed by PixelThemes.com