Piotr Engelgardt, Ewa Wolska, Elżbieta Bloch-Bogusławska

Przemieszczanie się pocisków w świetle naczyń


Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


Przemieszczanie się pocisków w świetle naczyń jest rzadko spotykanym w codziennej praktyce sekcyjnej następstwem obrażeń postrzałowych. W niniejszej pracy przedstawiono 2 tego typu przypadki. Pierwszy przypadek dotyczy postrzału z przyłożenia, rana wlotowa zlokalizowana była na plecach, kanał rany kończył się w aorcie piersiowej, skąd pocisk zgodnie z przepływem krwi przemieścił się do tętnicy biodrowej wspólnej lewej. W drugim przypadku miał miejsce postrzał oddany z bezpośredniego pobliża w okolicę ciemieniową głowy, kanał rany przebiegał ku dołowi i kończył się w żyle głównej górnej na wysokości worka osierdziowego, skąd pocisk przemieścił się żyłą główną dolną do żyły udowej prawej.

Słowa kluczowe: postrzały, przemieszczanie się pocisków w świetle naczyń

Pełna wersja w .pdf (1,2Mb)

Print