Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Jarosław Bednarek

Wykorzystanie badań radiologicznych w ranach postrzałowych głowy


Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


W niniejszej pracy zwrócono uwagę na znaczenie oceny badań radiologicznych w przypadku ran postrzałowych głowy. Przeprowadzenie, niezbędnego dla ratowania życia pokrzywdzonego, zabiegu operacyjnego spowodowało zmiany w obszarze nie tylko tkanek miękkich ale i struktur kostnych czaszki. Praktycznie uniemożliwiało to ocenę i zróżnicowanie lokalizacji ran wlotowej i wylotowej w czasie badania pośmiertnego – autopsji. Ocena radiogramów kości czaszki z okresu przedoperacyjnego wykazała obecność charakterystycznych kraterowatych ubytków kości. Pozwoliło to na określenie lokalizacji rany wlotowej i wylotowej. Sądowo-lekarska ocena ubytków kości wskazywała, że rana wlotowa zlokalizowana była po stronie lewej, odmiennie niż to wynikało z dokumentacji szpitalnej.

Słowa kluczowe: rany postrzałowe, uraz czaszkowo-mózgowy, radiogram

Pełna wersja w .pdf (189kB)

Print