Ewa Pufal, Marzena Sykutera, Przemysław Piotrowski

Opracowanie metody oznaczania leków przeciwdepresyjnych w paznokciach i jej wykorzystanie w toksykologii sądowej*


Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania materiału alternatywnego do oznaczania leków przeciwdepresyjnych na przykładzie flupentixolu. W pierwszym etapie badań opracowano metodę izolowania flupentixolu z paznokci oraz metodę jego identyfikacji. Paznokcie pozyskano od osób, które przyjmowały flupentixol w terapeutycznych dawkach co najmniej przez okres 12 miesięcy. Paznokcie pobierano po upływie 4, 6, 7, 8 i 10 miesięcy po zaprzestaniu przyjmowania leku. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem masowym. Przeprowadzone badania wykazały, że po 4 miesiącach po zaprzestaniu terapii stężenie flupentixolu w paznokciach wynosiło w granicach 0,086-0,109 ng/mg, po upływie 6 miesięcy wynosiło 0,036-0,042 ng/mg, po upływie 7 miesięcy wynosiło 0,018-0,021 ng/mg a po 8 miesięcach 0,020-0,022 ng/mg. Po upływie 10 miesięcy po zakończeniu terapii nie stwierdzono obecności flupentixolu w paznokciach.

Słowa kluczowe: flupentixol, paznokcie, oznaczanie, LC-ESI-MS

Pełna wersja w .pdf (203kB)

Print