Elżbieta Bloch-Bogusławska, Agnieszka Paradowska, Grażyna Grapatyn*

Niezachowanie należytej staranności w opiece a gwałtowne zgony dzieci


Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


Zgony dzieci, a zwłaszcza przypadki zgonów gwałtownych wywołują ogromne przeżycia emocjonalne nie tylko wśród rodziców i opiekunów, ale również w grupie szeroko rozumianej opinii publicznej. W niniejszej pracy  ostanowiliśmy prześledzić na ile możliwym byłoby uniknięcie tego rodzaju tragicznych zdarzeń i związanych z nimi dramatycznych przeżyć, gdyby zachowano należytą staranność w opiece nad dziećmi. Materiał analizy stanowiły protokoły oględzin i otwarcia zwłok dzieci do 15 roku życia z lat 1992-2007, w których okoliczności zgonu sugerowały wypadek. Większość ofiar stanowili chłopcy, a najliczniej ginęły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Do najczęstszych przyczyn zgonu należą uraz czaszkowo-mózgowy spowodowany wypadkiem komunikacyjnym oraz przypadkowe utonięcie. Odnotowano także kilka przypadków zabójstw. Analiza materiału badawczego pozwoliła na wysunięcie wniosku, że niezachowanie należytej staranności w opiece jest istotnym czynnikiem ryzyka zgonów gwałtownych dzieci.

Słowa kluczowe: opieka, zgon gwałtowny, dziecko

Pełna wersja w .pdf (131kB)

Print