Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Agnieszka Paradowska

Zgony dzieci w wieku noworodkowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieciobójstwa w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1992-2006


Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


W pracy przedstawiono problematykę nagłych zgonów dzieci w okresie noworodkowym. Przeanalizowano łącznie 54 przypadki zgonów dzieci, wśród których stwierdzono zgony z przyczyn chorobowych, przypadki dzieciobójstwa oraz wewnątrzmaciczne obumarcia płodu. W grupie zgonów z przyczyn chorobowych dominującą przyczynę stanowiło zapalenie płuc. Najczęstszym mechanizmem dzieciobójstw były uduszenia gwałtowne.

Słowa kluczowe: nagły zgon, dzieciobójstwo

Pełna wersja w .pdf (166kB)

Print