Elżbieta Bloch-Bogusławska1, Bogusław Sygit2, Ewa Pufal1, Ewa Sygit2

Analiza porównawcza samobójstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1977-1991 oraz 1991-2006


1 Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka

2 Z Zakładu Podstaw Prawa Medycznego UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. B. Sygit


W codziennej praktyce sądowo-lekarskiej zwraca uwagę stosunkowo duży wzrost liczby samobójstw. Takie też jest odczucie społeczne. Analiza dokumentacji z lat 1991-2001 w porównaniu z wynikami z lat 1977-1991 pozwoliła autorom na przedstawienie w miarę wiarygodnego obrazu tego zjawiska w województwie kujawsko-pomorskim obalając przy okazji wiele mitów na ten temat. Poza tym przedstawiono ewolucję w podejściu ustawodawców karnych do takich zachowań.

Słowa kluczowe: samobójstwo

Pełna wersja w .pdf (384kB)

Print