45-lecie pracy zawodowej i 70-lecie urodzin Profesora Karola Śliwki


Prof. dr hab. med. Karol Śliwka urodził się w dniu 28 kwietnia 1939 roku w Dębicy. Od 1948 roku przez okres niemal 30 lat mieszkał w Gdańsku. Tam skończył szkoły i ukończył studia na Akademii Medycznej. Po odbyciu stażu podyplomowego w Tarnowskich Górach, kiedy pojawiły się możliwości podjęcia pracy w medycynie sądowej, którą od pierwszego z nią spotkania był zafascynowany, wrócił do Gdańska. Profesor bardzo sobie ceni i do dziś podkreśla, że dzięki temu, że trafił do zespołu tak wybitnego medyka sądowego – prof. dr. hab. med. Stefana Raszeji, mógł nie tylko poznać trudny warsztat medyka sądowego, uzyskać specjalizację z medycyny sądowej ale i poznać smak pracy naukowej, szczególnie pracy eksperymentatora. Praca doktorska pt. „Ocena przydatności niektórych metod laboratoryjnych w diagnostyce śmierci z utonięcia”, obroniona w 1974 roku była typowym tego przykładem ale też i inne prace doświadczalne dotyczące wpływu małych dawek alkoholu, wybranych leków oraz leków i alkoholu na parametry chodu, czy też prace poświęcone przydatności różnych metod laboratoryjnych w diagnostyce sądowo-lekarskiej pozwoliły mu na realizację pasji poznawania.

Pełna wersja w .pdf (213kB)

Print