Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Agnieszka Paradowska*, Grażyna Grapatyn*

Sądowo-lekarska analiza utonięć w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1992-2002


Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy


Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


W pracy przedstawiono sądowo-lekarską i toksykologiczną analizę przypadków utonięć. W okresie czasu 11 lat w materiałach Zakładu stwierdzono 184 przypadki zgonów w wyniku utonięcia. Większość osób zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w trzech przypadkach śmierć była wynikiem działań samobójczych. Analiza toksykologiczna wykazała, że większość ofiar znajdowała się pod wpływem alkoholu. U pojedynczych osób stwierdzono we krwi obecność karboksyhemoglobiny i Δ9tetrahydrokanabinnolu.

Słowa kluczowe: utonięcie

Pełna wersja w .pdf (101kB)

Print