Erazm Baran*, Gustaw Wośko**

v. Sylwetki polskich medyków sądowych – Jan Zygmunt Walczyński***


W kolejnej publikacji (piątej) z cyklu „Sylwetki polskich medyków sądowych” omówiono działalność zawodową, naukową i organizacyjną Profesora Jana Zygmunta Walczyńskiego wieloletniego Kierownika Katedry i organizatora Zakładu Medycyny Sądowej w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
Słowa kluczowe: życiorys, medycyna sądowa, prace naukowe
Pełna wersja w .pdf (1.2MB)

Print