Piotr Czempiński*, Paweł Krajewski**

Zgony okołoporodowe związane z zatorowością płynem owodniowym


* Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Praskiego w Warszawie

** Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: dr hab. n. med. Z. Krajewski


Ocena postępowania lekarskiego przez biegłych w przypadkach zgonów położnic nastręcza niejednokrotnie wiele trudności. Autorzy starali się dokonać oceny postępowania lekarskiego na podstawie analizy dokumentacji z lat 1999-2007 wraz z wynikami badań sekcyjnych i histopatologicznych w wybranych przypadkach zgonów położnic na podstawie dostępnej kazuistyki Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorzy zwrócili uwagę na zasady postępowania i możliwości lecznicze w odniesieniu do jednostki chorobowej, jaką jest zator płynem owodniowym.

Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, zgon ciężarnej, komplikacje okołoporodowe

Pełna wersja w .pdf (558kB)

Print