Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Agnieszka Nowak, Mariusz Kobek

Ciężki wypadek zbiorowy w KWK Zabrze-Bielszowice – sądowo- lekarska ocena następstw zdrowotnych dla potrzeb postępowania karnego


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. Cz. Chowaniec


W dniach 23 i 24 lutego 2003 roku w kopalni Zabrze- Bielszowice w Rudzie śląskiej, na poziomie 840 metrów pod ziemią w ścianie wydobywczej, doszło dwukrotnie do wybuchu metanu. W zbiorowych wypadkach zostało rannych łącznie 35 górników, którzy doznali przede wszystkim rozległych termicznych oparzeń ciała. Autorzy dokonali zestawienia obrażeń ciała u pokrzywdzonych z uwzględnieniem ich charakteru, stopnia ciężkości, oceny wyjściowego stanu klinicznego, rodzaju zastosowanych procedur medycznych, intensyfikacji leczenia. Uwzględniono orzeczenia lekarskie, w tym organów rentowych i wyniki przeprowadzonych sądowo-lekarskich badań poszkodowanych górników. Zakład Medycyny Sądowej w Katowicach sporządził kompleksowe opinie sądowo-lekarskie w toku prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego i następnie opinie dotyczące poszczególnych poszkodowanych już w toku postępowaniasądowego na okoliczność kwalifikacji prawnej obrażeń ciała, mechanizmu powstania obrażeń, ale także cierpień psychicznych i fizycznych, uciążliwości leczenia, rokowań na przyszłość.

Słowa kluczowe: wypadek w pracy, kopalnia, obrażenia ciała, opinia sądowo-lekarska

Pełna wersja w .pdf (70kB)

Print