Tomasz Konopka

Błędne drogi medycyny sądowej


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegicum Medium UJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. M. Kłys, Kierownik Zakładu: dr hab. J. Kunz


W historii postępu medycyny sądowej, oprócz sukcesów zdarzały się także błędne teorie, które odrzucono dopiero po wielu latach. Spośród nich, największe znaczenie osiągnęła teoria stanu grasiczo-limfatycznego, mająca tłumaczyć przyczyny nagłych zgonów młodych osób oraz teoria płynności krwi, jako objawu wskazującego na śmierć z uduszenia. Mniejsze znaczenie miały teorie o tak zwanym postrzale wodnym, zabójstwie przez dodanie do jedzenia tłuczonego szkła oraz propozycja odtwarzania wizerunku sprawcy zabójstwa, przez badanie siatkówki oka ofiary.

Słowa kluczowe: historia medycyny sądowej, stan grasiczo-limfatyczny, płynność krwi

Pełna wersja w .pdf (1.2MB)

Print