Christian Jabłoński, Mariusz Kobek, Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec

Powikłania zakrzepowo-zatorowe w ortopedii – sądowo-lekarska ocena prawidłowości postępowania lekarskiego w wybranych przypadkach


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Powikłania zatorowo-zakrzepowe nadal stanowią znaczny odsetek powikłań po leczeniu zabiegowym – ortopedycznym. Istotne w profilaktyce tych schorzeń jest stosowanie właściwego leczenia zapobiegawczego – farmakologicznego w okresie około i pooperacyjnym, a także świadomość wśród lekarzy zabiegowych chirurgów ortopedów-traumatologów występowania tego rodzaju komplikacji oraz możliwości ich uniknięcia lub zminimalizowania. Autorzy przedstawiają przypadki opiniowane w Katedrze Medycyny Sądowej śAM w Katowicach, w których doszło do wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych u chorych poddanych leczeniu ortopedycznemu zachowawczemu oraz operacyjnemu. W pracy zwrócono uwagę na możliwe trudności w jednoznacznej ocenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zastosowanym leczeniem, a zaistniałymi powikłaniami w aspekcie wnioskowania dla potrzeb orzecznictwa sądowo-lekarskiego.

Słowa kluczowe: powikłania zakrzepowo-zatorowe, leczenie zabiegowe, błąd medyczny

Pełna wersja w .pdf (50kB)

Print