Czesław Chowaniec

Zakres i interpretacja badań diagnostycznych w zakażeniach HBv i HCv w aspekcie potrzeb opiniowania sądowo-lekarskiego


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. Cz. Chowaniec


Określenie skutków zdrowotnych zakażenia wirusami B i C zapalenia wątroby – w aspekcie oceny wysokości tabelarycznego uszczerbku na zdrowiu, skuteczności zastosowanego leczenia oraz rokowania na przyszłość – stanowi zasadniczą część opinii sądowo-lekarskiej i jest wartościowym dowodem w postępowaniu sądowym cywilno-odszkodowawczym. Autor przedstawia zakres badań diagnostycznych laboratoryjnych, obrazowych oraz oznaczeń markerów zakażenia HBv i HCv niezbędnych dla możliwie pełnego i obiektywnego wypowiedzenia się w zakresie następstw zdrowotnych. Zakres badań i ich interpretacja w połączeniu z oceną stanu klinicznego i dotychczasowego przebiegu choroby, pozwala na określenie stopnia aktywności zakażenia, nasilenia procesu zapalno-martwiczego w wątrobie oraz wydolności i ewentualnego upośledzenia funkcji wątroby. W oparciu o analizę prawie 400 spraw aktowych, autor zwraca także uwagę na istniejące rozbieżności pomiędzy standardami współczesnej diagnostyki i nadzoru hepatologicznego oraz zaleceniami ośrodków klinicznych w przypadkach przewlekłych patologii wątroby, a rzeczywistą diagnostyką prowadzoną w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych. Istniejące ograniczenia (zwłaszcza finansowe) w zakresie prowadzonej diagnostyki stanowią często poważne utrudnienia dla wydania opinii.

Słowa kluczowe: zakażenie HBv, HCv, zapalenie wątroby, uszczerbek na zdrowiu

Pełna wersja w .pdf (185kB)

Print