Czesław Chowaniec, Agnieszka Nowak, Małgorzata Chowaniec, Christian Jabłoński

Uraz kręgosłupa – zachorowanie w pracy, czy wypadek przy pracy. Problemy opiniodawcze w sprawach o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy na podstawie analizy materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej śląskiego Uniwersytetu Medycznego


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. Cz. Chowaniec


W praktyce opiniodawczej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej śUM istotnym problemem są sprawy o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy, kiedy skutkiem są urazy kręgosłupa, zwłaszcza o typie urazu przeciążeniowego. W latach 1998 2007 na łączną liczbę 284 opinii sądowo-lekarskich o wypadku przy pracy i jego następstwach zdrowotnych, 76 opinii (co stanowiło 27% opiniowanych spraw) dotyczyło urazów kręgosłupa oraz zespołów bólowych korzeniowych rozpatrywanych w aspekcie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Powyższe skłoniło autorów do zajęcia się problematyką urazowości kręgosłupa w kontekście uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Praca stanowi wstęp do szerszych rozważań i ukazuje rzeczywiste problemy z jakimi spotyka się biegły opiniując w tego rodzaju sprawach, a ponadto przedstawia uwagi własne w odniesieniu do obowiązujących unormowań prawnych oraz powszechnej praktyki orzeczniczej.

Słowa kluczowe: uraz kręgosłupa, zachorowanie w pracy, wypadek przy pracy, opiniowanie sądowo-lekarskie

Pełna wersja w .pdf (129kB)

Print