Mariusz Kobek, Czesław Chowaniec, Agnieszka Nowak, Małgorzata Chowaniec

Sądowo-lekarska ocena postępowania lekarskiego w przypadkach ostrych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej na podstawie analizy materiału aktowego Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach w latach 2000-2006


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. Cz. Chowaniec


Analiza spraw dotyczących oceny postępowania lekarskiego, które były opiniowane w ostatnich latach w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach wskazuje, że największy odsetek dotyczył przypadków ostrych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej. W 70% spraw stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu lekarskim, które wyczerpywały znamiona błędu medycznego decyzyjnego i zostały popełnione przez lekarzy pogotowia, przychodni lekarskich oraz szpitalnych izb przyjęć. Autorzy na wybranych przykładach przedstawiają przyczyny zaistniałych nieprawidłowości oraz wskazują czynniki warunkujące wystąpienie błędu. Zwracają przede wszystkim uwagę na brak pełnego badania lekarskiego uwzględniającego także badanie podmiotowe (wywiad lekarski), brak przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, niezachowanie odpowiedniego krytycyzmu i ostrożności oraz ukierunkowanie działań rozpoznawczych na jedną – najczęstszą jednostkę chorobową.

Słowa kluczowe: bóle w klatce piersiowej, błąd medyczny, opinia sądowo-lekarska

Pełna wersja w .pdf (147kB)

Print