Joanna Nowicka, Teresa Grabowska, Joanna Kulikowska

Wpływ wysokiej temperatury na poziom wybranych związków endogennych


Z Katedry Medycyny Sądowej, Zakładu Toksykologii Sądowo-Lekarskiej śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. C. Chowaniec


W pracy przedstawiono obserwacje nad kształtowaniem się poziomów karboksyhemoglobiny, cyjanowodoru i alkoholu we krwi pobranej z 23 zwłok przebywających w ekstremalnych warunkach katastrofy górniczej (wybuch metanu, pożar, wysoka temperatura). Badania na obecność karboksyhemoglobiny, cyjanowodoru, alkoholu etylowego przeprowadzono bezpośrednio po pobraniu krwi ze zwłok. Obecność alkoholu etylowego w zakresie stężeń od 0,2‰ do1,3‰ stwierdzono w 18 przypadkach. Karboksyhemoglobinę wykazano u 17 osób w granicach od 11% do 83%. U 6 ofiar, badanie na obecność HbCO było ujemne – stwierdzone w czasie badań sekcyjnych obrażenia wskazywały, że osoby te zginęły w momencie eksplozji. Badanie na obecność cyjanowodoru, we wszystkich przypadkach, było ujemne. Ekstremalne warunki katastrofy górniczej, zwłaszcza wysoka temperatura w jakiej przebywały zwłoki, nie wpłynęły na poziom endogennego cyjanowodoru i arboksyhemoglobiny. Takie warunki jednak w sposób znaczący wpłynęły na wytworzenie się alkoholu etylowego endogennego.
Słowa kluczowe: katastrofy górnicze, związki endogenne

Pełna wersja w .pdf (114kB)

Print