Tomasz Konopka, Elżbieta Skupień

Możliwości opiniowania lekarskiego w sprawach o „narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. M. Kłys, Kierownik Zakładu: dr hab. J. Kunz


Ocena skutków potencjalnych, związana z treścią artykułu 160 k.k., zdaniem części medyków sądowych należy do kompetencji biegłych lekarzy, co jest akceptowane przez sądy i prokuratury. Tymczasem wiedza lekarzy w zakresie przewidywania skutków, które nie nastąpiły, tylko nieznacznie przewyższa wiedzę prawników. W sprawach prostych, np. urazów godzących we wrażliwe okolice ciała, wydanie opinii potwierdzającej poważne zagrożenie nie nasuwa większych problemów. Podobnie nie nasuwa problemów wydanie opinii o braku takiego zagrożenia, np. w przypadku urazu z brakiem obrażeń. W sprawach złożonych, a do takich należy znaczna część spraw o błąd lekarski, wydanie opinii o narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, może być niewykonalne.

Słowa kluczowe: narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo, opiniowanie sądowo-lekarskie, błąd medyczny
Pełna wersja w .pdf (130kB)

Print