Tomasz Jurek1, Marek Bujak2, Maciej Szostak1, Barbara Świątek1

Opiniowanie sądowo-lekarskie o zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności a możliwości Więziennej Służby Zdrowia


1 Z Katedry Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. B. Świątek

2 Z Biura Służby Zdrowia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

Dyrektor: ppłk lek. M. Ksel


Ustalenie zdrowotnych przesłanek do przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub stosowania aresztu jest przedmiotem opiniowania sądowo-lekarskiego. Przepisy prawa wskazują na istnienie przesłanek negatywnych w postaci „ciężkiej choroby” lub „ważnych względów zdrowotnych”, przy których warunki izolacji stanową dla zdrowia i życia poważne niebezpieczeństwo. Przerwa w odbywaniu kary lub zaprzestanie jej wykonywania musi być jedyną możliwością zniesienia tego niebezpieczeństwa. Biegły w opinii powinien określić potrzeby zdrowotne skazanego i możliwości ich zaspokojenia w warunkach izolacji uwzględniając przy tym możliwości więziennej służby zdrowia i jej współpracę z wolnościowymi zakładami opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, odroczenie kary pozbawienia wolności, więzienna służba zdrowia

Pełna wersja w .pdf (120kB)

Print