Elżbieta Bloch-Bogusławska1, Ewa Wolska1, Piotr Engelgardt1, Agnieszka Mikucka2, Agnieszka Paradowska3

Bakteryjne zakażenia szpitalne w latach 2000-2006 w materiałach własnych Katedry Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy


1 Z Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 Z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3 SKN przy Zakładzie Medycyny Sądowej


Wzrastająca ilość pozwów w związku z zakażeniami szpitalnymi staje się coraz powszechniejszym problemem orzeczniczym. W niniejszej pracy przeanalizowano akta spraw dotyczących bakteryjnych zakażeń szpitalnych, które wpłynęły do tutejszego Zakładu w latach 2000-2006 roku. W ocenianym okresie czasu odnotowano wzrost ilości spraw dotyczących bakteryjnych zakażeń szpitalnych. Najczęstszym patogenem były bakterie gronkowca złocistego.

Słowa kluczowe: zakażenia szpitalne, bakterie, gronkowiec złocisty

Pełna wersja w .pdf (230kB)

Print