nr 2/2005

WSPOMNIENIA

 • Władysław Nasiłowski: Trwały wkład profesora Kazimierza Jaegermanna w rozwój myśli i teorii medycyny sądowej str. 105

PRACE ORYGINALNE

 • Jacek Masełko: Obrażenia powłok klatki piersiowej i brzucha powstałe w wyniku działania pasów bezpieczeństwa u ofiar wypadków drogowych str. 109
 • Małgorzata Chowaniec, Czesław Chowaniec, Christian Jabłoński, Agnieszka Nowak: Sądowo-lekarska ocena wybranych przypadków komplikacji okołoporodowych zakończonych zgonem położnic. Błąd medyczny czy niepowodzenie lecznicze? str. 115
 • Anna Niemcunowicz-Janica, Maria Rydzewska-Dudek, Janusz Załuski, Tomasz Dopierała, Jerzy Janica, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Magdalena Okłota: Analiza samobójstw w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AMB w latach 1990-2003 str. 120
 • Janusz Kołowski, Klaudia Magdalena Nowak: Dzieciobójstwo w świetle wyników sekcji zwłok i danych akt sądowych z lat 1990-2000 (wybrane zagadnienia) str. 125
 • Zofia Wardaszka, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Ewa Koc-Żórawska: Stężenia tlenku węgla i cyjanowodoru we krwi osób zmarłych w pożarach w materiale ZMS AM w Białymstoku str. 130
 • Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Agnieszka P. Jurczyk, Ewa Meissner, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego w mózgach szczurów przewlekle intoksykowanych etanolem str. 134
 • Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz: Obserwacje nad możliwością identyfikacji polimorfizmu DNA w plamach biologicznych mieszanych str. 138
 • Jarosław Berent, Renata Jacewicz, Stefan Szram: Iloraz częstości szansy ojcostwa Qf w przypadku zastąpienia w trójce badanej ojca biologicznego przez jego brata str. 143
 • Renata Jacewicz, Katarzyna Bąbol, Jarosław Berent, Adam Prośniak, Stefan Szram: Praktyczna przydatność systemu IDENTIFILER w badaniach ojcostwa w populacji Polski centralnej str. 151
 • Witold Pepiński, Małgorzata Skawrońska, Anna Niemcunowicz-Janica, Ewa Koc-Żórawska, Jerzy Janica: Polimorfizm czterech loci STR na chromosomie X w populacji Podlasia str. 154

PRACE POGLĄDOWE

 • Krzysztof Maksymowicz, Tomasz Jurek, Kurt Trubner: Zasady wykonywania zawodu lekarza medycyny sądowej w roli biegłego w Republice Federalnej Niemiec i w Polsce str. 157
 • Barbara Świątek Art. 192 k.k. – komentarze prawników a praktyka lekarska str. 162
PRACE KAZUISTYCZNE

 • Maria Rydzewska-Dudek, Anna Niemcunowicz-Janica: Wypadek komunikacyjny czy zabójstwo – analiza przypadku str. 168
 • Anna Niemcunowicz-Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Jerzy Janica: Samobójstwo w wyniku zdetonowania ładunku wybuchowego umieszczonego w jamie ustnej str. 171
 • Filip Bolechała, Marcin Strona, Tomasz Konopka, Krzysztof Woźniak, Adam Gross, Jerzy Kunz: Zmiany chorobowe jako cel obrażeń w samobójstwach str. 174

Print