Nr 2 / 1999

PRACE ORYGINALNE (.pdf)

 

  • B. Bujak-Giżycka, R. Korona, M. Kłys: Badania nad przydatnością metod ekstrakcji wybranych ksenobiotyków z materiału biologicznego str. 67
  • R. Pawłowski, S. Boluk-Sobolewska: Polimorfizm glikoproteiny alfa-2-HS w populacji Polski północnej badany metodą izoelektroogniskowania (IEF) str. 79
PRACE POGLˇDOWE (.pdf)
  • Z. Jankowski, R. Hauser, T. Gos, K. Wiśniewski: Padaczka: patogeneza, przyczyny śmierci str. 87.
PRACE KAZUISTYCZNE (.pdf)
  • A. Gross: Uduszenie gwałtowne w trakcie czynności autoerotycznych str. 95
  • G. Teresińska, R. Mądro: Odtworzenie okoliczności potrącenia przez samochód osobowy na podstawie zdjęć radiologicznych stawów kolanowych ofiary wypadku str. 103
  • M. Albert, A. Soja, J. Kulikowska, H. Sybirska: Problemy analityczno-diagnostyczne w przypadku samobójczego zatrucia pochodną fenotiazyny i 1,4-benzodiazepiny str. 109
BIBLIOGRAFIA (.pdf)
  • E. Baran: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej i działów pokrewnych za rok 1998 str. 115
LISTY DO REDAKCJI (.pdf)

str. 129

 

OD REDAKCJI (.pdf)

str. 133

 

KOMUNIKATY (.pdf)

str. 78, 134

Print