Nr 1 / 1999

PRACE ORYGINALNE (.pdf)

 

  • E. Jacewicz, P. Wołkanin, S. Szram: Genetyczne zróżnicowanie układu VNTR-D5S110 w populacji Polski centralnej i jego zastosowanie w dochodzeniu spornego ojcostwa str. 1.
  • J.A. Berent, D. Miścicka-Śliwka, J. Czarny: Średnie wartości szansy ojcostwa - obliczenia dla populacji polskiej str. 11.
  • J.Kulikowska, H. Sybirska, A. Soja, M. Albert: Obserwacje analityczno-toksykologiczne różnych postaci konopi Cannabis Sativa str. 17
PRACE POGLˇDOWE (.pdf)
  • M. Krzyżanowski, T. Gos, R. Hauser: Znaczenie tlenku azotu dla medycyny nie tylko sądowej str. 23
PRACE KAZUISTYCZNE (.pdf)
  • C. Chowaniec: Niezwykły przypadek postrzału głowy z broni palnej samodziałowej. Samobójstwo czy zabójstwo ? str. 31
  • C. Chowaniec: Szczególny przypadek samobójczego zadzierzgnięcia str. 37
  • A. Dąbkowska, Z. Jankowski: Przypadek śmiertelnego zatrucia muchomorem sromotnikowym u 7-letniej dziewczyny str. 41
  • T. Lech: Zawartość azotynów w materiale sekcyjnym gnilnie rozłożonym w przypadkach zatruć azotynem sodu str. 49
OMÓWIENIA I RECENZJE (.pdf)
  • J. Kunz: Uwagi do komentarza niektórych przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. Teoria i praktyka (referat dyskusyjny) str. 57
OD REDAKCJI (.pdf)

str. 65

 

KOMUNIKAT (.pdf)

str. 16, 36

Print