• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2012 arrow ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2012, LXII,132-235

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2012, LXII,132-235
str.141-144
90-lecie Urodzin Zasłużonego Nestora polskiej medycyny sądowej Pana prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. Stefana Raszeji

str.145-146
Laudacja Profesora Władysława Nasiłowskiego
Joanna Wysocka, Aneta Stasiewicz, Krzysztof Rębała, Ewa Kapińska, Lidia Cybulska,Zofia Szczerkowska str.147-151
Analiza częstości mutacji w parach ojciec–syn w wybranych markerach Y-STR
Ewa Kapińska, Joanna Wysocka, Lidia Cybulska, Krzysztof Rębała, Patrycja Juchniewicz,Zofia Szczerkowska str.152-159

Przykłady zastosowania markerów chromosomu X w badaniach rodzinnych i identyfikacyjnych
Monika Reichert, Agnieszka Maciejewska, Krzysztof Talarczyk, Regina Paszkowska, Joanna Jakubowska, Anita Dettlaff-Kąkol, Izabela Maciejewska, Ryszard Pawłowski
str.160-164
Polimorfizm locus SE33 w populacji polskiej
Krzysztof Rębała, Iosif S. Tsybovsky, Alexei I. Mikulich, Zofia Szczerkowska
str.165-170
Identyfikacja polimorfizmu typu Y-SNP w genie USP9Y i jego znaczenie w genotypowaniu alleli locus M46
Tomasz Gos, Zbigniew Jankowski
str.171-177
Identyfikacja polimorfizmu typu Y-SNP w genie USP9Y i jego znaczenie w genotypowaniu alleli locus M46
Marek Wiergowski
str.178-185
Propozycja interpretacji wyników analitycznych uzyskanych w pobliżu prawnej granicy stężeń dla stanu po użyciu alkoholu lub stanu nietrzeźwości
Marek Wiergowski, Zbigniew Jankowski, Ewa Tomczak, Jacek Sein Anand, Rafał Ziółkowski, Janusz Staniszewski
str.186-196
Propozycja testów oceniających zdolności psychomotoryczne kierowcy oraz protokołu do zastosowania w trakcie pobrania i badania śliny, krwi oraz moczu w przypadku podejrzenia przyjęcia środków działających podobnie do alkoholu
Ewa Tomczak, Marek Wiergowski, Zbigniew Jankowski, Jolanta Anita Wilmanowska
str.197-202
Dekstrometorfan (DXM): nowe metody odurzania się nastolatków – opis przypadku
Michał Kaliszan
str.203-207
Próba określenia czasu zgonu na podstawie ograniczonych danych z miejsca ujawnienia zwłok
Michał Kaliszan, Karol Karnecki, Zbigniew Jankowski
str.208-212
Przypadek śmiertelnego rażenia piorunem w nietypowym miejscu – centrum miasta
Katarzyna Skonieczna, Jarosław Bednarek, Urszula Rogalla, Marcin Woźniak, Marta Gorzkiewicz, Katarzyna Linkowska, Anna Duleba, Karol Śliwka, Tomasz Grzybowski
str.213-218
Wykorzystanie osiągnięć genomiki mitochondrialnej w badaniach genetyczno-sądowych opartych na analizie sekwencji ludzkiego mitochondrialnego DNA
Ryszard Pawłowski
str.219-225
Co każdy lekarz o sądowym badaniu DNA wiedzieć powinien
Barbara Sumińska-Ziemann, Tomasz Gos, Zbigniew Jankowski
str.226-232
Fenomen hyperostosis frontalis interna – aktualny stan wiedzy 
designed by PixelThemes.com