Michał Kaliszan

Próba określenia czasu zgonu na podstawie ograniczonych danych z miejsca ujawnienia zwłok


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: dr hab. med. Z. Jankowski


W pracy przedstawiono przypadek zabójstwa, w którym istotnym faktem dla śledztwa było określenie czasu zgonu. Problemem okazał się brak istotnych danych z miejsca ujawnienia zwłok wynikający z późno i pobieżnie wykonanych oględzin ciała, a przede wszystkim braku wykonanego pomiaru temperatury ciała. Ze względu na powagę sprawy, mimo braku pomiaru temperatury ciała podjęto próbę określenia przedziału czasowego, w którym mógł nastąpić zgon. Ustalony przedział czasowy obejmował 10 godzin, w czasie których najprawdopodobniej nastąpił zgon i został określony na podstawie zachowania plam opadowych, stężenia pośmiertnego i zeznań świadków. Gdyby jednak wykonano pomiar temperatury ciała, który powinien być czynnością rutynową w czasie oględzin zwłok w miejscu ich ujawnienia, dokładność ustalenia czasu zgonu byłaby najprawdopodobniej znacznie większa.

Słowa kluczowe:
czas zgonu, temperatura ciała, oględziny zewnętrzne zwłok, miejsce ujawnienia zwłok, plamy opadowe, stężenie pośmiertne
 
Pełna wersja w .pdf