Anna Smędra-Kaźmirska1, Maciej Barzdo2, Maciej Kędzierski1, Stefan Szram2, Jarosław Berent1

Doświadczalny efekt postrzału pociskami kalibru 4,5 mm wystrzeliwanymi z karabinka pneumatycznego Norica Dragon i pistoletu pneumatycznego Walther PPK/S


1 Z Zakładu Medycyny Sądowej

2 Z Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Berent


W Polsce zgodnie z Ustawą o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53/1999 poz. 549 z późn. zm.) urządzenia  pneumatyczne o energii wyrzucanych pocisków poniżej 17 J nie są uznawane za broń, mogą być nabywane bez pozwolenia, nie wymagają rejestracji, a strzelania sportowe i rekreacyjne z takich urządzeń nie muszą się odbywać na specjalnych strzelnicach, lecz mogą być prowadzone poza strzelnicami przy zachowaniu szczególnej ostrożności. W pracy zaprezentowano doświadczalne efekty postrzałów śrutem, wystrzeliwanym z urządzeń pneumatycznych (karabinka Norica Dragon i pistoletu Walther PPK/S), o deklarowanej przez  producenta energii kinetycznej poniżej 17 J. Celem pracy było ocenienie możliwego efektu biologicznego postrzału człowieka z tych urządzeń pneumatycznych, pociskami o różnej masie i budowie, zarówno w tkanki miękkie, jak i w okolicę skroniową głowy. Do badań wykorzystano bloki żelatynowe będące modelem tkanek miękkich (20% żelatyna o temperaturze 10 stopni Celsjusza) oraz świeże łopatki cielęce będące modelem kości skroniowej czaszki ludzkiej. Po oddaniu strzałów oceniono głębokość penetracji bloków żelatynowych i rodzaj uszkodzeń kości.

Słowa kluczowe: urządzenia pneumatyczne, energia kinetyczna, blok żelatynowy, łopatka cielęca

Pełna wersja w .pdf