• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow nr 4

Agnieszka Krzyżańska, Elżbieta Kowalczyk, Joanna Markowska, Tadeusz Dobosz

Loci STR D2S1338 i D19S433 w próbce populacyjnej z terenu Dolnego Śląska


Z Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: dr hab. Tadeusz Dobosz


W pracy analizowano loci STR D2S1338 i D19S433. Badanie populacyjne przeprowadzono na grupie 1500 niespokrewnionych osób zamieszkałych na terenie Województwa Dolnośląskiego. Rozkład częstości alleli w obrębie badanych loci był zgodny z regułą Hardy'ego-Weinberga.
Słowa kluczowe: D2S1338, D19S433, Dolny Śląsk

Pełna wersja w .pdf (53kB)
 
designed by PixelThemes.com