• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow nr 4

Jerzy Janica1, Witold Pepiński1, Małgorzata Skawrońska1, Anna Niemcunowicz-Janica1,
Ewa Koc-Żórawska1, Ireneusz Sołtyszewski2

Polimorfizm czterech loci STR na chromosomie X w próbce populacyjnej białoruskiej mniejszości narodowej zamieszkującej region Podlasia


1 Z Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku

Kierownik: prof. dr hab. J. Janica

2  Z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w Warszawie

Dyrektor: insp. dr inż. A. Filewicz


Celem pracy jest określenie częstości alleli czterech loci STR zlokalizowanych na chromosomie X człowieka oraz obliczenie parametrów ich przydatności w badaniach medyczno-sądowych na podstawie badania próbki populacyjnej 294 niespokrewnionych osób obojga płci (191 mężczyzn i 103 kobiety) należących do białoruskiej mniejszości narodowej zamieszkującej region Podlasia. Obserwowany rozkład częstości genotypów analizowanych loci w próbce populacyjnej kobiet znajduje się w równowadze Hardy-Weinberga. Obliczone parametry biostatystyczne wskazują na dużą przydatność analizowanego zestawu w przypadkach, gdy markery autosomalne nie dostarczają jednoznacznych wyników dla ustalenia pokrewieństwa.
Słowa kluczowe: STR, chromosom X, genetyka populacyjna, Białorusini, Podlasie

Pełna wersja w .pdf (54kB)
 
designed by PixelThemes.com