• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow nr 4

Tomasz Jurek, Barbara Świątek

Rozstrój zdrowia - próba interpretacji pojęcia.

Część II - problemy opiniodawcze


Katedra Medycyny Sądowej. Zakład Prawa Medycznego. Akademia Medyczna we Wrocławiu.

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Światek.


Definicja pojęcia "rozstrój zdrowia" i kontekst, w jakim występuje ono w przepisach może sprawiać problemy interpretacyjne. Orzeczenia Sądów wskazują, że termin ten oznacza zmiany w funkcjonowaniu organizmu zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej wykraczające poza zakres możliwości adaptacyjnych organizmu. Przegląd piśmiennictwa sądowo-lekarskiego uwidacznia różne interpretacje pojęcia: począwszy od ogólnoustrojowych zaburzeń do definicji uwzględniających możliwości obiektywizacji skarg. Rozważania dotyczą prób kwantyfikacji rozstroju zdrowia i określenia dolnej i górnej granicy średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Wnioski sprowadzają się do przyjęcia definicji pozwalającej na obiektywizację zgłaszanych przez pokrzywdzonego objawów i określenie granicy możliwości kompensacyjnych ustroju.
Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, rozstrój zdrowia, orzeczenia Sądów, pojęcia medyczne w kodeksie karnym.

Pełna wersja w .pdf (65kB)
 
designed by PixelThemes.com