• English
 • PolishContent
Home arrow 2006 arrow nr 3/2006

nr 3/2006
There are no translations available


WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

 • Elżbieta Bloch-Bogusławska, Tomasz Grzybowski, Ewa Pufal: Prof. zw. dr hab. med. Danuta Miścicka-Śliwka 1949-2006 str.129

PRACE ORYGINALNE

 • Elżbieta Bloch-Bogusławska:  Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez Bay-K 8644 str. 132
 • Elżbieta Bloch-Bogusławska: Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez noradrenalinę (NA) z równoczesnym zastosowaniem inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS), cyklazy guanylanowej (CG) i cyklooxygenazy (COX). Cz. I str.136
 • Elżbieta Bloch-Bogusławska: Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez fenylefrynę (PHE) z równoczesnym zastosowaniem inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS), cyklazy guanylanowej (CG)i cyklooxygenazy (COX). Cz. II str. 144
 • Jarosław Bednarek: Problemy dotyczące oceny wieku chronologicznego dzieci wykorzystywanych do produkcji
 • materiałów pornograficznych str.149
 • Marcin Woźniak, Tomasz Grzybowski, Jarosław Starzyński, Marta Papuga, Katarzyna Stopińska, Sylwia Łuczak: Zależności pomiędzy przynależnością haplogrupową a haplotypem Y-STR jako potencjalny element kontroli poprawności analiz w medycynie sądowej str.155
 • Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt: Zawał serca jako wypadek przy pracy w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 2000-2004 str. 165
 • Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt, Ewa Pufal: Przypadki samobójstw poagresyjnych w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy: str. 169
 • Piotr Engelgardt, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska:  Opiniowanie w sprawach dotyczących oceny zdolności do przebywania w warunkach pozbawienia wolności w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1998-2003 str. 173
 • Elżbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Ewa Wolska, Agnieszka Paradowska: Analiza zgonów w następstwie wypadków z udziałem pojazdów szynowych w materiałach Katedry Medycyny Sądowej CM w Bydgoszczy w latach 1992-2002 str. 181
 • Ewa Pufal, Przemysław Piotrowski: Oznaczanie haloperidolu w paznokciach metodą LC-ESI-MS str. 187
 • Tomasz Grzybowski, Boris A. Malyarchuk, Jarosław Bednarek, Marcin Woźniak, Marta Papuga, Katarzyna Stopińska, Sylwia Łuczak Zastosowanie analizy filogeograficznej w interpretacji wyników sekwencjonowania mitochondrialnego DNA dla celów sądowych str. 191

PRACE KAZUISTYCZNE

 • Ewa Wolska, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt: Trudności w opiniowaniu w urazach kręgosłupa – opis przypadku str. 198
 • Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt: Rzadki przypadek samobójczego urazu głowy
 •  str. 202

 
designed by PixelThemes.com