• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 3_2006f

Marcin Woźniak, Tomasz Grzybowski, Jarosław Starzyński, Marta Papuga, Katarzyna Stopińska, Sylwia Łuczak

Zależności pomiędzy przynależnością haplogrupową a haplotypem Y-STR jako potencjalny element kontroli poprawności analiz w medycynie sądowej


Z Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, Katedry Medycyny Sądowej Collegium

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karol Śliwka


W pracy podjęto próbę określenia związków pomiędzy częstością występowania poszczególnych haplotypów chromosomu Y w zakresie tzw. haplotypu minimalnego a przynależnością danego chromosomu do jednej z trzech haplogrup: R1*, R1a1* i I*. Na podstawie analizy 146 chromosomów obliczono częstości występowania poszczególnych alleli w haplogrupach i stwierdzono, że metodą, która najefektywniej przypisuje chromosom do haplogrupy na podstawie jego haplotypu minimalnego jest metoda oparta na obliczaniu współczynnika podobieńswa haplotypów w oparciu o stosunek częstości allelu występującego w danym haplotypie do allelu najczęstszego w danej haplogrupie. Zaproponowano również potencjalne zastosowania tej metody w genetyce sądowej.
Pełna wersja w .pdf (544kB)
 
designed by PixelThemes.com