• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 3_2006e

Jarosław Bednarek

Problemy dotyczące oceny wieku chronologicznego dzieci wykorzystywanych do produkcji materiałów pornograficznych


Z Zakładu Genetyki Molekularnej i Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy

UMK w Toruniu

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Karol Śliwka


Określenie wieku chronologicznego osób małoletnich wykorzystanych podczas produkcji materiałów pornograficznych jest niezbędne dla wnioskowania o możliwości popełnienia przestępstwa. W pracy poddano dyskusji możliwości i trudności oceny wieku na podstawie zdjęć i materiałów filmowych. Omawiane problemy podzielono na dwie kategorie: problemy techniczne i problemy związane ze specyfiką rozwoju osobniczego. Odnośnie problemów technicznych omówiono kwestie braku układu odniesienia dla analizy cech biologicznych, złej jakości materiałów dowodowych oraz utrudnień będących konsekwencją retuszów i fotomontaży. Z kolei wśród problemów wynikających ze specyfiki rozwoju podkreślono znaczenie międzyosobniczej i międzypopulacyjnej zmienności sekwencji faz ontogenezy. Omówione trudności uniemożliwiają precyzyjną ocenę wieku dzieci widocznych na zdjęciach i filmach. W celu przezwyciężenia tych problemów konieczna jest współpraca specjalistów z zakresu auksologii, antropologii i pediatrii, jak również ekspertów z dziedziny technik fotograficznych, filmowych i multimedialnych.

Słowa kluczowe: pornografia dziecięca, ocena wieku, auksologia

Pełna wersja w .pdf (554kB)
 
designed by PixelThemes.com