• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 3_2006b

Elżbieta Bloch-Bogusławska

Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez Bay-K 8644 (agonistę działającego bezpośrednio na kanał wapniowy)


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMK w Toruniu CM w Bydgoszczy

Kierownik: prof. dr hab. med. Karol Śliwka


Badania na perfundowanych Bay-K 8644 tętnicach ogonowych szczura przeprowadzono w 4 grupach czasowych. Badania z użyciem agonisty kanałów wapniowych działającego bezpośrednio na kanał wapniowy wykazały zależny od czasu zgonu spadek reaktywności tętnic. Stwierdzono, że skurcz mięśniówki gładkiej poprzedzony wzrostem stężenia Ca2+ w cytoplazmie można istotnie wydłużyć aktywując drogę bezpośredniego napływu Ca2+ z puli zewnątrzkomórkowej.

Słowa kluczowe: czas zgonu, Bay-K 8644

Pełna wersja w .pdf (510kB)
 
designed by PixelThemes.com