• English
 • PolishContent
Home arrow 2006 arrow nr 1/2006

nr 1/2006
There are no translations available

PRACE ORYGINALNE

 • Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Maria Rydzewska-Dudek, Janusz Załuski, Tomasz Dopierała, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Magdalena Okłota: Sądowo-lekarskie i wiktymologiczne aspekty zabójstw na podstawie danych Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku  str. 5
 • Teresa Grabowska, Joanna Nowicka, Zofia Olszowy: Rola etanolu w kompleksowych zatruciach tlenkiem węgla i cyjanowodorem u ofiar pożarów str. 9
 • Jarosław Berent: DNAStat wersja 1.0 – program do obsługi bazy danych profili genetycznych oraz do obliczeń biostatystycznych str. 15
 • Adam Prośniak, Ewa Gloc, Jarosław Berent, Katarzyna Bąbol-Pokora, Renata Jacewicz, Stefan Szram: Ocena wydajności różnych metod izolacji DNA w plamach nasienia, krwi i śliny metodą QuantiBlot  str. 19

PRACE POGLĄDOWE

 • Karolina Kremens: Instytucja śledztw sądowo-lekarskich w stanie Connecticut str. 24
 • Piotr Engelgardt, Karol Śliwka: Metody wstępnej oceny sprawności psychofizycznej kierowców  str. 31
 • Krzysztof Karczewski: Zabójstwo jako forma zabawy  str. 39
 • Filip Bolechała, Elżbieta Skupień: Rozpoznanie depresji a zdolność do udziału w czynnościach procesowych  str. 48

PRACE KAZUISTYCZNE

 • Ewa Rzepecka-Woźniak: Śmiertelne przypadki pogryzienia przez psy str. 56
 • Hejna P., Hottmar P: Unusual Form of Accidental Mechanical Asphyxia str. 61
 • Łukasz Antoszczyk, Agnieszka P. Jurczyk, Leszek Markuszewski, Stefan Szram, Jarosław Berent:  Zapalenie mięśnia sercowego w dwóch przypadkach zakażenia wirusem HIV str. 64
 
designed by PixelThemes.com