• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 1_2006d

Adam Prośniak, Ewa Gloc, Jarosław Berent, Katarzyna Bąbol-Pokora, Renata Jacewicz, Stefan Szram

Ocena wydajności różnych metod izolacji DNA w plamach nasienia, krwi i śliny metodą QuantiBlot


Z katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. S. Szram


Praca przedstawia ocenę wydajności izolowania DNA w plamach krwi, śliny i nasienia. Próbki krwi przechowywane były przez miesiąc i rok, a próbki śliny oraz nasienia przez rok w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu. DNA izolowano wykorzystując: zestaw Fast DNA, ekstrakcję fenolową (wg Budowle’a), zestaw Sherlock (DNA II Gdańsk), zestaw DNeasy (Qiagen), zestaw Wizard Genomic Purification Kit (Promega), złoże Chelex 100 (Biorad), oczyszczanie DNA z odsalaniem białek – metoda solna (wg Słomskiego). Najwyższe stężenia DNA z krwi przechowywanej przez miesiąc i rok otrzymano wykorzystując metodę izolacji z odsalaniem białek, a także ekstrakcję fenolową. We krwi przechowywanej przez rok wydajny okazał się również zestaw Sherlock. W próbkach nasienia i śliny uzyskiwane stężenia DNA były bardzo niskie i mało powtarzalne.


Pełna wersja w .pdf (100kB)
 
designed by PixelThemes.com