• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2006 arrow 2_2006h

Ewa Rzepecka-Woźniak, Marta Konieczna, Filip Bolechała

Niedotlenienie mięśnia sercowego u kierowcy przyczyną wypadku drogowego. Metoda immunohistochemiczna C9 w diagnostyce wczesnego zawału mięśnia sercowego


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ

Kierownik Katedry: prof. dr. hab. med. Małgorzata Kłys

Kierownik Zakładu: dr hab. med. Jerzy Kunz


Przedstawiono przypadek weryfikowania zmian chorobowych jako przyczyny wypadku drogowego, w którym, wskutek obrażeń ciała, śmierć poniósł kierowca – sprawca wypadku. Przeprowadzono diagnostykę histopatologiczną wycinków mięśnia sercowego pobranych w czasie sekcji zwłok. Pobrane wycinki barwiono rutynowo hematoksyliną i eozyną (H/E), metodą Nielsena-Selye’go i metodą immunohistochemiczną C9 w celu poszukiwania zmian weryfikujących hipotezę o możliwym wczesnym niedotlenieniu mięśnia sercowego. Uzyskane wyniki w barwieniu rutynowym, a zwłaszcza w metodzie immunohistochemicznej wykazały obraz przemawiający za uszkodzeniem mięśnia sercowego, tym samym znajdując morfologiczny wykładnik tłumaczący przyczynę nieprawidłowego zachowania kierowcy.

Słowa kluczowe: immunohistochemia, układ dopełniacza, wczesne niedotlenienie mięśnia sercowego

Pełna wersja w .pdf (138kB)
 
designed by PixelThemes.com