• English
  • PolishZawartość


Tomasz Jurek, Krzysztof Maksymowicz

Opiniowanie sądowo-lekarskie a ustalanie „narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu”


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek


Autorzy poruszają zagadnienie kompetencji biegłego opiniującego o „narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu”. „Bezpośredniość” narażenia, jak wynika z treści orzeczeń Sądów i głosów prawników, jest związana ze stopniem prawdopodobieństwa, czasem i ilością zdarzeń pomiędzy postępowaniem sprawcy a realizacją niebezpieczeństwa. Kompetencje biegłego nie pozwalają na prawną ocenę czynu, może on jedynie oceniać postępowanie z punktu widzenia medycyny sądowej, określając w sposób opisowy stan zagrożenia i możliwe do wystąpienia skutki. Ustalenie występowania stanu „bezpośredniego narażenia” powinno być wynikiem współpracy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i biegłego.

Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, kompetencje biegłego, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo, błąd lekarski

Pełna wersja w .pdf (126kB)
 
designed by PixelThemes.com