• English
  • PolishZawartość


Agnieszka Kempińska, Łukasz Szydłowski

Przypadek znaczącej niezgodności między wzrostem należnym a rzeczywistym u osobnika zidentyfikowanego metodami superprojekcji i badań porównawczych DNA


Z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin


Antropologia jest wykorzystywana w medycynie sądowej między innymi przy identyfikacji zwłok zeszkieletowanych oraz pojedynczych kości i szczątków kostnych. Przypadek, który chcemy przedstawić dotyczy szczątków NN mężczyzny, które zostały poddane badaniom identyfikacyjnym w Pracowni Antropologii ZMS PAM. Analiza antropologiczna pozwoliła na określenie podstawowych cech dystynktywnych, na podstawie których policja wytypowała osobnika odpowiadającego uzyskanym danym. Do weryfikacji tożsamości zastosowaliśmy metodę superprojekcji. Otrzymaliśmy nałożenie się, możliwych do oceny punktów kranio i cefalometrycznych, całkowicie wystarczające do uznania superprojekcji za pozytywną. Porównując cechy antropometryczne NN mężczyzny i osobnika typowanego stwierdziliśmy znaczącą różnicę w zakresie wzrostu. Wykonano badania porównawcze DNA, które potwierdziły tożsamość osobnika.

Słowa kluczowe: antropologia, identyfikacja, superprojekcja, DNA

Pełna wersja w .pdf (134kB)
 
designed by PixelThemes.com