• English
  • PolishZawartość
Strona główna arrow 2004 arrow nr 1/2004

nr 1/2004
Polimorfizm locus DYS438 w populacji polskiej

Wpływ stosowania albuminy wołowej i enzymu restrykcyjnego na jakość profili DNA tkanek wyizolowanych z bloczków parafinowych i z preparatów histologicznych

Identyfikacja bardzo krótkiego allela YCAII w populacji północnej Polski
Rozkład częstości alleli w 10 loci STR w regionie centralnej Polski

Oznaczanie bromochlorodifluorometanu (Halon 1211) w materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej z detektorem masowym (GC/MS)

Pośmiertna dyfuzja tlenku węgla do mięśni i krwi - badania wstępne

Ciężar dowodu w procesach medycznych - między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facie. I. Ciężar dowodu

Ciężar dowodu w procesach medycznych - między domniemaniami faktycznymi a dowodem prima facie. II. Domniemania faktyczne a dowód prima facie

Medyczne i prawne aspekty niezdolności do brania udziału w czynnościach procesowych oraz odbywania kary pozbawienia wolności wynikające z obecności choroby psychicznej

Przypadek śmiertelnego zatrucia tramadolem w przebiegu interakcji z innymi lekami

Śmiertelne obrażenia w wyniku nadziania się na ostre przedmioty
 
 
designed by PixelThemes.com