XVII Konferencja Toksykologów Sądowych

 

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w dniach 8- 9 czerwca 2000 r. w Pieczyskach k. Bydgoszczy.
 
 
Tematy konferencji:
  • Alkohol oraz lek a wypadkowość drogowa
  • Doniesienia z bieżących prac badawczych oraz ekspertyz
  •    <>
Prosimy uprzejmie o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa wraz z tytułami doniesień w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2000 roku na adres:
 
Zakład Toksykologii Sądowej
Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków
 
Jednocześnie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
(012) 422-87-55
we wszystkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych z:
dr Zofią Chłobowską lub mgr Czesławą Świegodą (wew. 150).
Natomiast we wszystkich sprawach dotyczących pobytu w Pieczyskach
k. Bydgoszczy (zakwaterowanie i wyżywienie) prosimy kontaktować się z:
dr Ewą Pufal
tel. (052) 341-12-49