Komunikat PTMSiK nr 5

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających  zastosowanie w ochronie zdrowia


W dniu 12 grudnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.02.173.1419 i Dz.U.08.208.1312). Jedna z wprowadzonych zmian polega na utworzeniu nowej specjalizacji pod nazwą „toksykologia” dostępnej dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera następujących kierunków: biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, technologia chemiczna, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka. Specjalizacja ta jest dostępna dla wszystkich osób posiadających taki tytuł zawodowy i nie ma żadnego związku ze specjalizacją diagnostów laboratoryjnych. Niezależnie od tego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U.04.126.1319 i Dz.U.06.109.754), diagności laboratoryjni mają możliwość zdobywania specjalizacji pod nazwą „laboratoryjna toksykologia medyczna”. Poza tym chciałbym poinformować, że w Ministerstwie Zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii trwają końcowe prace nad kolejną nowelizacją wspomnianych przepisów o specjalizacji diagnostów laboratoryjnych zmierzające do utworzenia nowej specjalizacji o nazwie „laboratoryjna diagnostyka  sądowa”, która byłaby przewidziana dla genetyków i toksykologów sądowych.
Jarosław Berent
Prezes Zarządu Głównego PTMSiK

Pełna wersja w .pdf (17kB)

Print